nivel optim

Performanța energetică a clădirilor. Metodologia de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerințelor minime de performanță energetică a clădirilor și a elementelor acestora Энергетическая эффективность зданий. Методология расчета оптимального уровня требований по энергетической эффективности зданий и элементов зданий Energy performance of buildings. Methodology for calculating

Ultimele normative aprobate