nstrucţiuni

Sistematizarea și amenajarea localităților urbane și rurale Планировка и застройка городских и сельских поселений Town Plannig. Layout and development of town and country settlements

Ultimele normative aprobate