nvalizi

Mediu urban. Reguli de proiectare accesibile pentru persoane cu dizabilități Городская среда. Правила проектирования для лиц с ограниченными возможностями Urban environment. Design rules for people with limited mobilit

Ultimele normative aprobate