procedură

Procedura de elaborare a evaluării tehnice în construcţii Процедура по разработке техничес- кой оценки в строительстве The procedure for drawing up the technical assessment in constructionThe procedure for drawing up the technical assessment in construction

Cuvinte cheie

Ultimele normative aprobate