regnul vegetal

Norme privind componența-cadru a compartimentului ”Protecția mediului” in cadrul planurilor urbanistice” Состав и содержание раздела «Охрана окружающей среды» в проектной документации по градостроительству” Rules regarding elaboration of „Environment” compartment in the designee documentation

Componenţa şi conţinutul compartimentului „Protecţia mediului” în documentaţia de proiect” Состав и содержание раздела «Охрана окружающей среды» в проектной документации Rules regarding elaboration of „Environment” compartment in the designee documentation

Ultimele normative aprobate