Regulament-tip

Regulamentul-tip de exploatare a lacurilor de acumulare Типовые правила эксплуатации водохранилищ Typical rules for water reservoir operation.

Ultimele normative aprobate