reţele termice

Instrucțiune-tip de exploatare tehnică a reţelelor termice ale sistemelor centralizate de termoficare Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей централизованных систем теплоснабжения The tipical instruction on technical explotation of thermal networks of the heating supply systems

Rețele termice Тепловые сети Thermal networks

Instalaţii termice, de ventilare şi condiţionare a aerului Установки отопления, вентиляция и кондиционирование Heating, ventilation and conditioning installations

Instalaţii termice, de ventilare şi condiţionare a aerului. Indicaţii metodice privind determinare pierderilor de căldură în reţelele termice cu apă Установки отопления, вентиляция и кондиционирование. Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях Heating, ventilation and conditioning installations. Methodical indications by definition of thermal losses in water thermal

Ultimele normative aprobate