sprinkler

Proiectarea, montarea şi exploatarea conductelor din masă plastică în instalaţii de stingere a incendiului Проектирование , монтаж и эксплуатация пластиковых трубопроводов в установках пожаротушения Design and installation of fire-resistant plastic for the fire

Ultimele normative aprobate