termeni şi definiţii.

Sistemul de documente normative în construcţii. Termeni și definiții Система нормативных документов в строительстве. Понятия и определения System of normative documents in construction.Terms and definitions

Sistematizarea teritoriului şi localităţilor. Termeni şi definiţii. Планирование территорий и поселений. Термины и определения. Territorial and settlements planning. Terms and definitions.

Ultimele normative aprobate