terminologie

Performanța energetică a clădirilor. Terminologie Энергетическая эффективность зданий. Терминология Energy performance of buildings. Terminology

Sistemul de documente normative în construcţii. Termeni și definiții Система нормативных документов в строительстве. Понятия и определения System of normative documents in construction.Terms and definitions

Protecția împotriva incendiilor a clădirilor şi instalațiilor. Terminologie Пожарная безопасность зданий и сооружений. Терминология Fire safety buildings and work. Terminology

Hidrologie, hidrogeologie, lucrări de amenajare a bazinelor hidrografice ale torenților şi de îmbunătățiri funciare. Terminologie Гидрология, гидрогеология, работы по благоустройству бассейнов потоков и мелиорации земель. Терминология Hydrology, hydrogeology, hydrographic basins setting up for torrents and land reclamation works. Terminology.

Sistematizarea teritoriului și a localităților. Terminologie Планирование территорий и поселений. Терминология Territorial and settlements planning Terminology

Ultimele normative aprobate