uzură fizică

Norme metodologice şi clasificatorul lucrărilor de reparaţii a сlădirilor și obiectelor din domeniile economiei naţionale Методические нормы и классификатор категорий ремонтов по объектам из отраслей национальной экономики Methodological norms and qualifier categories of repairs on objects of the branches of the national economy

Ultimele normative aprobate