ventilare

Procedura de inspecție a sistemelor de climatizare din clădiri Процедура обследования систем кондиционирования воздуха в зданиях The procedure for inspection of air conditioning systems in buildings

Proiectarea şi executarea reţelelor termice subterane fără canal din conducte preizolate cu poliuretan expandat şi manta din polietilenă Проектирование и строительство подземных тепловых сетей из предварительно изолированных полиуретаном труб в полиэтиленовой оболочке Design and instalation of underground hot water networks without ducts with preinsulated bonded pipe systems with insulation of

Lăcașe ortodoxe. Reguli de proiectare Храмы православные. Правила проектирования Orthodox temples. Rules of architectural design

Ultimele normative aprobate