Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții

Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții este constituit și funcționează, ca entitate fără personalitate juridică, în cadrul Î.S. Institutul de Cercetări Științifice în Construcții “INCERCOM” din subordinea organului central de specialitate al administrației publice în domeniul construcțiilor.

Implementarea în Republica Moldova a standardelor europene privind produsele pentru construcții

Activitățile de specialitate sunt realizeaze de către specialiști în domeniu care activează în:

Comisii tehnice de specialitate pentru avizarea evaluărilor tehnice în construcții

Grupuri de lucru pentru elaborarea/actualizarea de documente tehnice și proiecte de acte tehnice normative în domeniul produselor pentru construcții

Comisii de evaluare/supraveghere a organismelor de evaluări tehnice europene pentru produse pentru construcții

Grupuri de lectură pentru verificarea și avizarea versiunilor în limba română ale specificațiilor tehnice naționale ale altor state-membre din domeniul produselor pentru construcții

Comisii de evaluare/supraveghere a organismelor de evaluări tehnice abilitate în construcții

Secretariatul tehnic al Consiliului Tehnic

Secretariatul tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții se asigură de Î.S. Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” din subordinea organului central de specialitate al administrației publice în domeniul construcțiilor și funcționează ca un compartiment distinct în cadrul acestuia și este independent de celelalte direcții tehnice ale subunității.

Structura și componența Secretariatului tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții

Secretariatul tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții:

Comisii tehnice de specialitate pentru avizarea evaluărilor tehnice în construcții

Grupuri de lucru pentru elaborarea/actualizarea de documente tehnice și proiecte de acte tehnice normative în domeniul produselor pentru construcții

Comisii de evaluare/supraveghere a organismelor de evaluări tehnice europene pentru produse pentru construcții

Grupuri de lectură pentru verificarea și avizarea versiunilor în limba română ale specificațiilor tehnice naționale ale altor state-membre din domeniul produselor pentru construcții

Comisii de evaluare/supraveghere a organismelor de evaluări tehnice abilitate în construcții

Comisiile tehnice de specialitate pentru avizarea evaluărilor tehnice în construcții

Comisiile tehnice de specialitate pentru avizarea evaluărilor tehnice în construcții se constituie prin decizie a președintelui Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții și se organizează pe categorii de produse și procedee pentru construcții, după cum urmează:

Comisia tehnică nr. 1

elemente structurale și fundații; elemente de închidere, compartimentare, pereți nestructurali, tîmplărie și vitraje; protecții la foc, termotehnică, acustică, protecții hidrofuge și învelitori; finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli

Comisia tehnică nr. 2

produse, procedee și echipamente pentru instalații aferente construcțiilor: încălziri, climatizări, ventilații, sanitare, gaze, electrice; domotică, produse și echipamente înglobate în construcții; produse, procedee și echipamente pentru irigații, drenaje, foraje, recuperări; baraje și acumulări de apă; lucrări gospodărie comunală, alimentări cu apă, canalizări, stații de tratare și de epurare, transport urban și salubritate

Comisia tehnică nr. 3

drumuri, poduri rutiere, porturi și aeroporturi; căi ferate, poduri pentru căi ferate și lucrări de artă

Comisiile tehnice asigură

Comisia tehnică nr. 1

analiza și avizarea documentelor de evaluare și a ghidurilor de evaluare tehnică în construcții

Comisia tehnică nr. 2

analiza și avizarea evaluărilor tehnice în construcții, inclusiv a prelungirii valabilității, extinderii sau modificării acestora, precum și analiza și avizarea prelungirii avizelor tehnice aferente evaluărilor tehnice valabile

Comisia tehnică nr. 3

analiza și avizarea versiunilor oficiale în limba de stat ale evaluărilor tehnice emise în alt stat-membru al Spațiului Economic European

Secretariatele comisiilor tehnice este asigurat de secretariatul tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții

Procesele-verbale ale ședințelor comisiilor tehnice se întocmesc de secretariatul tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții și se semnează de președintele comisiei tehnice și conducătorul secretariatului tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții