ORDIN Nr. 199 cu privire la aprobarea Amendamentului NCM „Organizarea construcţiilor”

În Monitorul Oficial Nr. 363-373 art. 1301 in conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcţii şi procesul- verbal nr. 02 din 26.10,22 al şedintei Comitetului Tehnic CT-C A(01-06) „Nomative metodico-organizatorice”, ORDON: l. Sc aprobă Amendamentul NCM A.08.01:2016/A1:2022 „Organizarea construcţiilor” (se anexează) la documentul normativ NCM A.08.01:2016 „Organizarea constructiilor”, aprobat prin ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova nr. 54 din 23.04.2016.

Cuvinte cheie

Alte noutăți