avizarea evaluărilor tehnice în construcții

Procedura de organizare și funcționare a comisiilor tehnice în construcții de specialitate pentru avizarea evaluărilor tehnice în construcții Процедура по организации и функционированию специализиро- ванных технических комиссий для утверждения технических оценок в строительстве The procedure for organizing and functioning of the technical committees to advise the technical evaluations in construction

Ultimele normative aprobate