categorii de pericol

Determinarea categoriilor de pericol de explozie – incendiu şi de incendiu a încăperilor şi clădirilor Определение категорий помеще- ний и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности Detrmination of categories of rooms and buildings on explosion and fire hazard

Ultimele normative aprobate