certificat de conformitate

Ghid cu privire la produsele pentru construcții Руководство по строительной продукции Guide on construction products

Procedura de evaluare și verificare a calității produselor pentru construcții Процедура по оценке и проверке качества Procedure for assessment and verification of the quality of construction products

Ultimele normative aprobate