comisie de recomandare a recunoașterii

Regulamentul de recunoaștere a organismelor de evaluare a conformității produselor pentru construcții Правила для признания органами по оценке соответствия строительной продукции Procedure for assessment and verification of the constant performance of construction products

Ultimele normative aprobate