construcţia şi reparaţia drimurilor

Ghid privind tehnologia armării îmbrăcăminţelor din beton asfaltic cu adaosuri de fibre din rocă de bazalt la construcţia şi reparaţia drumurilor Методические рекомендации по технологии армирования асфальтобетонных покрытий добавками базальтовых волокон (фиброй) при строительстве и ремонте автомобильных дорог Guide on tehnology of asphalt pavements reinforcing with basalt fibers additives for

Ultimele normative aprobate