evacuarea apelor de suprafaţă

Determinarea limitelor admisibile de substanțe nocive în debitele (scurgerile) superficiale pentru condițiile Republicii Moldova Определение допустимых концентраций вредных веществ в стоках поверхностных вод для условий Республики Молдова Determination of admissible concentrations of hazardous substances in the surface water for the conditions of the Republic of Moldova

Ultimele normative aprobate