expertiza proiectelor de documente normative

Principiile şi metodologia reglementării în construcţii. Modul de efectuare a expertizei proiectelor de documente normative în construcţii Принципы и методология нормирования в строительстве. Порядок проведения экспертизы проектов нормативных документов в строительстве Principles and methodology of regulation in construction. Expertise of draft normative documents in construction

Ultimele normative aprobate