forme de înregistrare

Principiile şi metodologia reglementării în construcţii. Modul de publicare și difuzare a documentelor normative în construcţii Принципы и методология нормирования в строительстве. Порядок издания и распространения нормативных документов в строительстве Principles and methodology of regulation in construction. Mode of publication and distribution of normative documents in construction

Principiile şi metodologia reglementării în construcţii. Modul de înregistrare a documentelor normative în construcţii Принципы и методология нормирования в строительстве. Порядок регистрации нормативных документов в строительстве Principles and methodology of regulation in construction. Rules for registration of normative documents in construction

Ultimele normative aprobate