indicator de performanță de performanţă

Normativ pentru întreținerea drumurilor naționale pe criterii de performanță Норматив для поддержания национальных дорог по критериям эффективности Normative for the maintenance of national roads on performance criteria

Ultimele normative aprobate