linie electrică aeriană

Dispozitive electrotehnice Электротехнические устройства Electrical devices

Proiectarea alimentării cu energie electrică a întreprinderilor industriale. Norme de proiectare tehnologică Проектирование электроснабже- ния промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования Electrical power supply of industrial enterprises.Standards for technological design

Ultimele normative aprobate