mediu comun de date (CDE)

Sisteme de management în proiectare. Ghid privind gestionarea proiectării în domeniul construcțiilor Системы управления проектированием изделий. Руководство по управлению проектированием в строительстве Design management systems. Guide to managing design in construction

Ultimele normative aprobate