metode de investigaţie

Evaluarea nivelului de protecție antiseismică a construcțiilor existente Определение степени антисейсмической защиты существующих конструкций Determination of the degree of antiseismic protection of existing structures

Ultimele normative aprobate