produse agrochimice

Construcţii agrozootehnice. Depozite de îngrășăminte minerale uscate și substanțe chimice de protecție a plantelor. Norme de proiectare Агрозоотехнические здания. Склады сухих минеральных удобрений и химических средств для защиты растений. Нормы проектирования Agrozootechnical buildings. Deposits of dry fertilizers and chemicals for plant protection. Designs norms

Ultimele normative aprobate