putere activă de calcul

Proiectarea rețelelor electrice orășenești Проектирование городских электрических сетей Designing urban electric networks

Ultimele normative aprobate