rețele de canalizare

Instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare. Reţele şi instalaţii exterioare de canalizare Установки и сети водоснабжения и канализации. Наружные сети и сооружения канализации Installations and networks of water supply and sewerage. Sewerage external networks and facilities

Ultimele normative aprobate