segment de coș de fum

Coșuri colective de fum pentru clădiri rezidențiale. Partea 2: Proiectarea coșurilor colective de fum care deservesc mai multe aparate de încălzire Проектирование коллективных дымоходов для жилых многоквартирных зданий. Часть 2: коллективных дымоходов с подключением нескольких теплогенераторов Designing collective chimneys for buildings serving heating appliances

Ultimele normative aprobate