sistemul centralizată de alimentrare cu apă caldă

Instalaţii termice, de ventilare şi condiţionare a aerului. «Metodologia de calcul a pierderilor de căldură, a volumului neînregistrat de apă caldă, a pierderilor de apă caldă în sistemele comunale de alimentare cu apă caldă menajeră » «Partea 1 «Calculul pierderilor şi a volumului neînregistrat de apă caldă în sistemele comunale

Ultimele normative aprobate