stingerea incendiilor

Metodologia elaborării compartimen- tului de proiect. Măsuri de asigurare a securității la incendiu și efectuare a expertizei tehnice (audit de securitate la incendiu) a obiectului protejat Методика разработки раздела проекта «мероприятия по обес- печению пожарной безопасности и проведения технической эксперти- зы (пожарного аудита) обьекта защиты» The methodology of development of

Ultimele normative aprobate