asigurarea preciziei

Executarea lucrărilor geodezice în construcții Геодезические работы в строительстве Geodetic works in building

Ultimele normative aprobate