avizare şi aprobare

Procedura de elaborare, avizare şi aprobare a condiţiilor tehnice speciale pentru elaborarea documentaţiei de proiect a obiectului de construcţii Порядок разработки, согласования и утверждения специальных технических условий для разработки документации на объект капитального строительства Procedure for the development, approval and approval of special technical conditions for the preparation of project

Ultimele normative aprobate