caracteristica de frecvenţă a izolării zgomotului aerian

Proiectarea izolării fonice a elementelor de închidere pentru clădirile locative și sociale Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий The design of the sound isolation of the residential and public buildings’ wallings.

Ultimele normative aprobate