cerinţe faţă de mediu arhitectural

Prevederi generale de proiectare cu asigurarea accesibilităţii pentru persoane cu dizabilităţi Общие положения проектирования с обеспечением доступности для лиц с ограниченными возможностями Common design regulations of accessibility for people with disabilities

Ultimele normative aprobate