proiectarea clădirilor şi construcţiilor

Clădiri şi construcții publice accesibile pentru persoane cu dizabilități. Reguli de proiectare Общественные здания и сооружения, доступные лицам с ограниченными возможностями. Правила проектирования Public buildings and structures accessible for physically handicapped visitors. Rules ofarchitectural design

Prevederi generale de proiectare cu asigurarea accesibilităţii pentru persoane cu dizabilităţi Общие положения проектирования с обеспечением доступности для лиц с ограниченными возможностями Common design regulations of accessibility for people with disabilities

Ultimele normative aprobate