deservire și întreținere a fondului locativ

Norme şi reguli de exploatare tehnică a fondului locativ Нормы и правила технической эксплуатации жилищного фонда Norms and rules of the technical exploitation of the housing stock

Ultimele normative aprobate