determinare a valorii

Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții Правила определения стоимости обьектов строительства Rules on Cost Estimation of Construction

Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcţii Правила определения стоимости объектов строительства Rules on cost estimation of construction

Ultimele normative aprobate