elaborare document normativ

Principiile și metodologia reglementării în construcții. Modul de înființare şi de activitate a grupurilor de creație privind elaborarea documentelor normative în construcții Принципы и методология нормирования в строительстве. Порядок образования и деятельности творческих коллективов для разработки нормативных документов в строительстве Principles and methodology of regulation in construction. The constitution and

Ultimele normative aprobate