indicatorii de densitate minimă a şantierelor de întreprinderi industriale

Planuri generale ale întreprinderilor industriale Генеральные планы промышленных предприятий General plans of industrial enterprises

Ultimele normative aprobate