instalaţii de încălzire

Regulament privind auditul energetic al clădirilor existente şi al instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde menajere Правила энергетического аудита существующих зданий и установок отопления и горячего водоснабжения Rules on energetic audit of the existing buildings, heating installations and installations for hot water supply

Ultimele normative aprobate