instalaţii de interfon

Rețele (sisteme) de comunicații electronice, instalații de automatizare și semnalizare pentru clădiri și construcții. Prevederi de bază pentru proiectare și montare. Сети (системы) электронных коммуникаций, устройства автоматизации и сигнализации для зданий и сооружений. Основные положения по проектированию и монтажу. Design of electronic communications networks, automation and signaling systems for buildings

Ultimele normative aprobate