reţea publică de telefonie

Rețele (sisteme) de comunicații electronice, instalații de automatizare și semnalizare pentru clădiri și construcții. Prevederi de bază pentru proiectare și montare. Сети (системы) электронных коммуникаций, устройства автоматизации и сигнализации для зданий и сооружений. Основные положения по проектированию и монтажу. Design of electronic communications networks, automation and signaling systems for buildings

Ultimele normative aprobate