prelucrare a informaţiei pentru integrarea în baza de date

Îndrumar metodic privind monitorizarea şi calcularea prețurilor medii ale materialelor pentru construcții Методические рекомендации о порядке проведения мониторинга и расчета средних цен на строительные материалы Guidelines for monitoring and calculation of average prices of building materials

Ultimele normative aprobate