protecţia contra acţiunilor mediului ambiant

Reguli tehnice de execuție a sistemelor de termoizolaţie exterioară şi interioară a clădirilor Технические правила производства систем наружной и внутреренней теплоизоляции зданий Technical rules for the execution of exterior and interior insulation systems for buildings

Ultimele normative aprobate