semnalizarea incendiilor

Instalații automate de stingere şi semnalizare a incendiilor. Normativ pentru proiectare Автоматические установки пожа- ротушения и пожарной сигнализа- ции. Нормы проектирования Fire-extinguishing and alarm systems. Designing and regulation norms

Ultimele normative aprobate