elemente prefabricate

Elemente prefabricate de beton, beton armat şi beton precomprimat. Executarea, controlul calității şi recepția Изделия из бетона, железобетона и предварительно – напряженного железобетона. Производство, контроль качества и приемка Produscts from concrete, ferro-concrete and preliminary-strained ferro-concrete. Manufacture, quality assurance and acceptane

Ultimele normative aprobate