lucrări de construcţii-montaj

Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse Инструкция по составлению смет на строительные и монтажные работы ресурсным методом Instruction on elaboration of the estimates for the building and instalation works by method of resources

Metodologia de elaborare a proiectelor de execuție a lucrărilor de construcţii- montaj Положение по разработке проектов производства строительно-монтажных работ Instructions for the drafting of construction and assembly works

Executarea lucrărilor de construcții prin metoda alpinismului utilitar folosind tehnica accesului pe coardă Выполнение строительных работ методом промышленного альпинизма при помощи веревки Execution of construction work by rope access method

Executatea și recepția construcțiilor. Executarea lucrărilor de construcții la înălțime. Cerinţe generale de securitate Производство и приемка строительных работ. Выполнение строительных работ на высоте. Общие требования безопасности Execution and reception of building works. Execution of construction and assembly work at height. General safety requirements

Metodologia de elaborare a fişelor tehnologice Методология по разработке технологических карт Methodology of development of technological maps

Ultimele normative aprobate